Symposium Preventie Microbiële groei in levensmiddelen

“Challenge testen en conservering”

Op donderdag 12 december 2019 organiseert de Stichting Food Micro in Hotel De Biltsche Hoek in De Bilt een symposium over preventie van microbiële groei in levensmiddelen waarbij met name wordt ingegaan op challenge testen (een speerpunt van de NVWA, met name t.a.v. Listeria) en op nieuwe conserveermethoden. Zoals altijd bieden onze Nederlandstalige symposia voldoende ruimte voor discussie en zal daar in het programma rekening mee worden gehouden.

Het symposium is bedoeld voor een ieder die betrokken is bij de ontwikkeling en productie van levensmiddelen of ingrediënten zoals QA managers, productiemedewerkers, productontwikkelaars, microbiologen, wetenschappers/laboranten van microbiologische laboratoria, functionarissen kwaliteitszorg en risicomanagers alsmede voor managers, beleidsmedewerkers, toezichthouders en docenten die zich richten op microbiologische veiligheid in de productieomgeving.

 

Deelname-informatie
De inschrijfkosten bedragen € 325,- p.p. inclusief lunch, koffie/thee, versnaperingen, hapjes, borrel en het symposiumboek. Gepensioneerden zijn bij de Stichting Food Micro van harte welkom en kunnen intekenen tegen een gereduceerd tarief van € 65,- p.p.  Wij zien u graag op 12 december in De Bilt. Onze vorige symposia waren snel volgeboekt, dus wees er op tijd bij om teleurstelling te voorkomen! 


Programma

Dit programma is onder voorbehoud en updates worden hieronder geplaatst.

 

09.00 - 09.30 uur: Ontvangst en registratie

 

09.30 - 09.40 uur: Welkom door Jacques Stark, voorzitter Stichting Food Micro

 

09.40 – 10.10 uur: Heidy den Besten; WUR, Wageningen (NL)

Openingslezing: Preventie van microbiële groei in levensmiddelen – de toolbox van de levensmiddelentechnoloog.

Hoe kunnen we microbiële groei beheersen, en de houdbaarheid van onze producten verlengen. En hoe kunnen we testen of pathogenen in onze producten kunnen groeien. De toolbox van een levensmiddelentechnoloog moet goed gevuld zijn om deze uitdagingen aan te kunnen gaan en de openingspresentatie geeft een  blik in deze toolbox.

 

10.10 - 10.40 uur: Taco Wijtzes; WFC-Food Safety BV, Arkel (NL)

Lezing: Listeria beheersing in de industrie: Challengetest een middel of een doel?

Samenvatting volgt.

 

10.40 - 11.15 uur: Koffiepauze 

 

11.15 - 11.40 uur: Tom van den Brule; Westerdijk Institute, Utrecht (NL) & TIFN, Wageningen (NL)

PhD lezing: Heterogeniteit van schimmels in relatie tot challenge testen.

Bederf van voedselproducten door schimmels wordt veelal veroorzaakt door contaminatie van schimmelsporen. Een schimmelspore is resistenter tegen stress dan vegetatieve schimmelcellen. Wat is de invloed van de diversiteit binnen de voedselbederf veroorzakende schimmel Paecilomyces variotii? Is ieder schimmelisolaat even resistent, en wat zijn de verschillen in (hitte-)resistentie binnen één isolaat? Als de sterkste spore in kaart is gebracht, dan kan deze informatie worden gebruikt om betere modellen op te stellen en challenge testen te verbeteren.

 

11.40 - 12.10 uur: Paulo de Boer, TNO Healthy Living, Zeist (NL)

Lezing: Ontwikkeling van natuurlijke antimicrobiële middelen van plantaardige oorsprong.

De trend naar natuurlijke en gezonde producten zorgt voor een nadrukkelijke vraag naar natuurlijke vervangers voor chemische conserveermiddelen. Aan de hand van voorbeelden uit zeer recente projecten zal het potentieel van deze aanpak worden belicht. De focus zal hierbij liggen op middelen tegen schimmels en tegen Clostridium botulinum.

 

12.10 - 12.40 uur: Gillian Herpers; NEN, Delft (NL)

Lezing: tba.

Samenvatting volgt

 

12.40 - 13.30 uur: Lunch

 

13.30 - 14.00 uur: Frank Segers & Olav Sliekers; Corbion, Gorinchem (NL)

Lezing: Natuurlijke organische zuren voor de beheersing van micro-organismen

Natuurlijke organische zuren zoals melkzuur en azijnzuur zijn effectieve middelen om groei van micro-organismen te voorkomen of zelfs af te doden. Er wordt ingegaan op de smaak, werking, effectiviteit en andere eigenschappen van deze zuren.

 

14.00 -14.30 uur: Joost de Mooij, Chr. Hansen, Houten (NL)

Lezing: Bio-protectie: een natuurlijk concept voor Listeria monocytogenes control.

Chr. Hansen onderzoekt en produceert al meer dan 140 jaar micro-organismen om met hun hulp de kwaliteit van voedingsmiddelen te verbeteren. De productinnovaties van Chr Hansen, met onder meer een vestiging in Houten, zijn gebaseerd op een verzameling 'goede bacteriën', bestaande uit meer dan 30.000 stammen. Binnen de Merknaam "Safepro" ontwikkelt Chr Hansen cultures welke ongewenste bacteriën zoals Listeria monocytogenes kunnen remmen in de groei in voedingsmiddelen. Chr Hansen Bio protectie cultures worden in verschillende voedingsmiddelen toegepast zoals gesneden groente en RTE salades, vleesproducten (bv cervelaat, rauwe ham, filet americain en hotdogs) en vis producten (bv gerookte zalm).

 

14.30 - 15.00 uur: Theepauze

 

15.00 - 15.30 uur: Paul Bruinenberg, Trouw Nutrition Nederland, Amersfoort (NL)

Lezing: Ontwikkeling van preventieve oplossingen voor schimmelbederf in diervoeders.

De microbiologische veiligheid van diervoeder is een belangrijke voorwaarde voor goede prestaties van boerderijdieren en voor de veiligheid in de humane voedselketen. Propionzuur is een belangrijk conserverend middel tegen schimmelbederf in veevoeders. In deze lezing wordt het onderzoek gepresenteerd naar het werkingsmechanisme van propionzuur op xerofiele schimmels geïsoleerd uit kippenvoer. De resultaten van dit onderzoek hebben geleid tot de ontwikkeling van nieuwe effectieve antischimmelmiddelen voor diervoeders.

 

15.30 - 16.00 uur: Bert de Vegt; Micreos Food Safety, Wageningen (NL)

Lezing: Bacteriofaag update – een natuurlijke horde om Listeria besmetting te voorkomen.

Fagen zijn de natuurlijke vijand van bacteriën en kunnen worden gebruikt voor de specifieke bestrijding van pathogenen zoals Listeria monocytogenes en Salmonella. Een oppervlakte behandeling met Listex fagen leidt tot een 1-3 log reductie. Behandeling met fagen heeft geen effect op smaak, kleur of textuur van het product. Tijdens deze lezing wordt ingegaan op het gebruik van fagen tegen Listeria monocytogenes op vlees, kant-en-klaarmaaltijden, zalm en groente.

 

16.00 – 17.00 uur: afsluitende borrel

Betalingsvoorwaarden

Betaling door de deelnemer dient te geschieden binnen 4 weken na factuurdatum op de door Stichting Food Micro aangewezen bankrekening. Betalingen kunnen uitsluitend gedaan worden op de door Stichting Food Micro aangewezen bankrekening; betaling op andere wijze, bijvoorbeeld met een credit card of contant is dus niet mogelijk. Eventueel aangeboden vroegboekkortingen zijn alleen geldig indien het verschuldigde bedrag binnen de door de Stichting Food Micro gestelde termijn voldaan is. Het verschuldigde bedrag moet in ieder geval voor aanvang van het evenement op de bankrekening van de Stichting Food Micro zijn bijgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet voor aanvang van het evenement op de bankrekening van de Stichting Food Micro is bijgeschreven, vervalt de vroegboekkorting en is het volledige bedrag verschuldigd.

 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering door de Deelnemer aan een Evenement is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij schriftelijk annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van het elektronische bericht door het secretariaat van de Stichting Food Micro beslissend voor het tijdstip van annulering.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan de Deelnemer tot uiterlijk 3 weken voor aanvang van een Evenement kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 3 weken voor de aanvang van een Evenement is de Deelnemer het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij verhindering of niet deelnemen aan een Evenement door de Deelnemer zonder tijdige annulering, is de Deelnemer het gehele inschrijfgeld aan de Stichting Food Micro verschuldigd. In geval een Deelnemer niet in staat is een Evenement bij te wonen, is de Deelnemer bevoegd een vervanger aan het Evenement te laten deelnemen. In geval een Deelnemer of diens eventuele vervanger niet bij een Evenement aanwezig is geweest, zal de Stichting Food Micro het eventueel tijdens deze bijeenkomst aan de deelnemers uitgereikte materiaal aan de Deelnemer toesturen op diens verzoek, tegen vergoeding van de daarvoor door de Stichting Food Micro te maken kosten.

 

Aansprakelijkheid

De Stichting Food Micro, bestuursleden en medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, onvolledigheden, diefstal en geleden schade bij de door de Stichting georganiseerde Evenementen.

“Microbiologie en Productveiligheid”

 

Symposiumverslag door Jacques Stark (voorzitter Stichting Food Micro)

Op 31 maart 2016 organiseerde de Stichting Food Micro het Event Reiniging, Desinfectie en Hygiëne. Op de kennismarkt “Meet the Expert” hadden de deelnemers de gelegenheid om medewerkers van kennisinstellingen en vakspecialisten uit het veld te spreken. RIKILT, EHEDG, NIZO, de Katholieke Universiteit Leuven, CBS, EcoLab, Groen Agro Control, IWC-International, Sealed Air, ProMinent, CID Lines en BCCM waren met een stand aanwezig om vragen te beantwoorden. Daarnaast werden op het symposiumgedeelte diverse aspecten op het gebied van reiniging, desinfectie en hygiëne besproken.

Registratie– en betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Betaling door de deelnemer dient te geschieden binnen 4 weken na factuurdatum op de door Stichting Food Micro aangewezen bankrekening.
Betalingen kunnen uitsluitend gedaan worden op de door Stichting Food Micro aangewezen bankrekening; betaling op andere wijze, bijvoorbeeld met een credit card of contant is dus niet mogelijk.

Eventueel aangeboden vroegboekkortingen zijn alleen geldig indien het verschuldigde bedrag binnen de door de Stichting Food Micro gestelde termijn voldaan is. Het verschuldigde bedrag moet in ieder geval voor aanvang van het evenement op de bankrekening van de Stichting Food Micro zijn bijgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet voor aanvang van het evenement op de bankrekening van de Stichting Food Micro is bijgeschreven, vervalt de vroegboekkorting en is het volledige bedrag verschuldigd.
 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering door de Deelnemer aan een Evenement is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij schriftelijk annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van het elektronische bericht door het secretariaat van de Stichting Food Micro beslissend voor het tijdstip van annulering.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan de Deelnemer tot uiterlijk 3 weken voor aanvang van een Evenement kosteloos annuleren.
Bij annulering binnen 3 weken voor de aanvang van een Evenement is de Deelnemer het volledige inschrijfgeld  verschuldigd.

Bij verhindering of niet deelnemen aan een Evenement door de Deelnemer zonder tijdige annulering, is de Deelnemer het gehele inschrijfgeld aan de Stichting Food Micro verschuldigd. In geval een Deelnemer niet in staat is een Evenement bij te wonen, is de Deelnemer bevoegd een vervanger aan het Evenement te laten deelnemen. In geval een Deelnemer of diens eventuele vervanger niet bij een Evenement aanwezig is geweest, zal de Stichting Food Micro het eventueel tijdens deze bijeenkomst aan de deelnemers uitgereikte materiaal aan de Deelnemer toesturen op diens verzoek, tegen vergoeding van de daarvoor door de Stichting Food Micro te maken kosten. 

 

Aansprakelijkheid

De Stichting Food Micro, bestuursleden en medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, onvolledigheden, diefstal en geleden schade bij de door de Stichting georganiseerde Evenementen.