Event Diagnostica

Event Voedselveiligheid, Diagnostica en Data-analyse

Inschrijfkosten slechts € 125,-

 

Inleiding

Op donderdag 30 maart 2017 organiseert de Stichting Food Micro in Hotel De Biltsche Hoek in De Bilt een Event over Voedselveiligheid, Diagnostica en Data-analyse. Op dit Event presenteren gerenommeerde sprekers de laatste ontwikkelingen op het gebied van diagnostische methoden, testkits, data-analyse en big data in relatie tot voedselveiligheid.

Daarnaast bestaat dit Event uit een Interactieve Kennismarkt “Meet the Expert” waar diverse instellingen en bedrijven op uitnodiging van Food Micro aanwezig zijn en open staan voor uw vragen; een unieke kans om experts uit de praktijk te spreken, inzicht te verwerven en advies te ontvangen.

Tijdens dit Event worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van detectie en identificatie van microorganismen (pathogenen en bederforganismen) en contaminanten (o.a. residuen van landbouwbestrijdingsmiddelen en antibiotica) besproken. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de enorme ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van verwerking en analyse van meetdata. Uit verzamelde meetdata is meer informatie te halen dan tot voor kort voor mogelijk werd gehouden. Vanuit andere sectoren waar “big data” gemeengoed zijn geworden (denk aan banken, verzekeringen, patiënteninformatie, politie, justitie) gaat in navolging van andere sectoren ook de levensmiddelenindustrie steeds vaker gebruik maken van big data. Op dit event krijgt u inzicht wat de mogelijke impact kan worden voor voedselveiligheidsissues en de wijze van analyseren.

 

Doelgroepen

Het symposium is bedoeld voor een ieder die betrokken is bij ontwikkeling en productie van levensmiddelen of ingrediënten zoals QA managers, productiemedewerkers, productontwikkelaars, microbiologen, wetenschappers/laboranten van microbiologische laboratoria, functionarissen kwaliteitszorg en risicomanagers alsmede voor managers, beleidsmedewerkers, toezichthouders en docenten die zich richten op microbiologische veiligheid.

 

Deelname-informatie

Wij zijn in staat om u dit Event tegen een zeer laag tarief van € 125,- aan te bieden. Dit is inclusief het symposiumboek, een uitgebreide lunch, koffie, thee, versnaperingen en een afsluitende borrel. Zoals altijd zijn 65+-ers bij Food Micro van harte welkom; zij betalen slechts € 75,- aan inschrijfkosten.

 


 

Inschrijven

Via onze website: http://www.foodmicro.nl/

 


 

Programma Event Voedselveiligheid, Diagnostica en Data-analyse (onder voorbehoud, raadpleeg onze website voor updates en wijzigingen)

 

09.00 – 09.30 uur:  Ontvangst en registratie

 

09.30  09.40 uur: Welkom door Jacques Stark, voorzitter Stichting Food Micro

 

09.40 – 10.20 uur: Aart van Amerongen; Wageningen University & Research
Openingslezing: Detectie van microorganismen en hun toxische metabolieten: trends en ontwikkelingen

In de openingslezing van het symposium wordt een overzicht gegeven van trends en ontwikkelingen op het gebied food diagnostica. Daarbij komen de nieuwste analyse technieken aan bod en wordt een verband gelegd tussen deze technieken en het verwerken van de meetdata (data-analyse). De combinatie van moderne diagnostica en data-analyse leidt tot kwalitatief betere data die sneller beschikbaar zijn en meer informatie geven.

 

10.20  11.00 uur: Marijn Uilenbroek; Sogeti Nederland B.V., Vianen
Keynote lezing: Verbeterde voedselveiligheid met data-analyse

De wereld wordt steeds meer digitaal en dat levert ook steeds meer data op. In veel sectoren wordt data-analyse of Advanced Analytics toegepast om producten of diensten te verbeteren. Dit kan ook in de levensmiddelenindustrie waar immers veel data worden gegenereerd; vaak met kostbare analyses voor detectie van schadelijke microorganismen of contaminanten. Met Advanced Analytics zijn uit deze data veel meer informatie en inzichten te halen. We kunnen zelfs gaan voorspellen en de data ons laten vertellen wat we moeten doen. Tijdens deze lezing krijgt u inzicht in de mogelijkheden waarbij diverse voorbeelden uit andere sectoren de revue passeren. 

  

11.00  11.30 uur: Koffiepauze en Kennismarkt “Meet the Expert”

 

11.30  12.00 uur: Esther van Asselt & Ine van der Fels; RIKILT, Wageningen
Lezing: Monitoring strategieën voor voedselveiligheid in kruiden en specerijen

In de keten van kruiden en specerijen kunnen verschillende microbiologische en chemische gevaren voor de volksgezondheid optreden. In deze presentatie gaan de sprekers in op methoden voor het vaststellen van een prioritering voor de monitoring van dergelijke gevaren en voor het bepalen van bemonsteringstrategieën.

 

12.00  12.30 uur: Marcel van Zandvoort; TNO, Zeist
Lezing: Trends en ontwikkelingen in data-analyse voor voeding

De kwaliteit en veiligheid van levensmiddelen wordt veelal op traditionele wijze gemeten. Maar met moderne technologie zoals data-analyse is veel meer mogelijk. Dat moet dan wel samengaan met een slimme strategie en het optimaal benutten van inhoudelijke kennis. In deze lezing wordt vanuit TNO een visie gedeeld hoe dit te doen en aangegeven hoe de levensmiddelenindustrie zich op de toekomst kan voorbereiden.

 

12.30  14.00 uur: Lunch en Kennismarkt “Meet the Expert”

 

14.00 – 14.30 uur: Bavo Verhaegen; Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, dienst Voedselpathogenen, Brussel
Food Micro PhD Lezing: Detectie van voedselpathogenen met behulp van digitale PCR: de “verdeel en heers” benadering

Technieken op basis van een Polymerase Chain Reaction (PCR) worden o.a. ingezet voor voedselveiligheid. De conventionele PCR technieken worden in veel laboratoria vervangen door de tweede generatie of “real-time” PCR. Sinds enkele jaren is een nieuwe veelbelovende derde generatie of “digital” PCR techniek beschikbaar die minder gevoelig is voor PCR inhibitie en daardoor zeer bruikbaar voor de detectie van pathogenen in voeding. Deze techniek kan ook worden gebruikt voor de kwantificatie van genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s) en allergenen, zelfs indien geen referentiemateriaal beschikbaar is.

 

14.30  15.00 uur: Sander Slingerland; Bruker Nederland B.V.
Lezing: Snelle confirmatie van een breed bereik aan micro-organismen in de levensmiddelensector met MALDI-TOF Massa Spectrometrie

MALDI-TOF massa spectrometrie wordt al vele jaren gebruikt als methode voor het bepalen van de identiteit van micro-organismen op basis van hun eiwit vingerafdruk. In de levensmiddelensector wordt de methode gebruikt voor het identificeren van pathogenen en contaminanten. Deze techniek geeft voor meer dan 2400 soorten micro-organismen in enkele minuten resultaat met een nauwkeurigheid grenzend aan sequencing. Deze presentatie geeft inzicht in hoe deze methode werkt, welke krachten het biedt voor het microbiologisch werkveld en hoe deze kunnen worden benut binnen de levensmiddelensector. Voorbeelden worden gepresenteerd vanuit o.a. de zuivel-, water-, bier-, vlees- en verpakkingsindustrie.

 

15.00  15.30 uur: Theepauze en Kennismarkt “Meet the Expert”

 

15.30  16.00 uur: Adriaan Vermunt; Groen Agro Control, Delfgauw
Lezing: Gevoelige detectie van pathogenen en residuen in planten en plantaardige producten

Groen Agro Control analyseert monsters van plantaardige producten op residuen van bestrijdingsmiddelen en op pathogenen. Met LC-MSMS en GC-MSMS worden concentraties residuen bepaald. Met uitplaten, opkweken en PCR-technieken wordt aangetoond of producten vrij zijn van o.a. Salmonella, Listeria en STEC. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de technieken die toegepast worden. Daarnaast worden enkele opmerkelijke voorbeelden gepresenteerd waarbij de MRL’s van pathogenen en actuele plantenziektes zijn overschreden.

 

16.00  16.30 uur: Imola Ferro & Paul in ’t Veld; MicroVal / NEN, Delft resp. NVWA, Den Haag
Lezing: Validatie van test kits voor microbiologische analyses door MicroVal

MicroVal is een internationaal validatie en certificatie platform dat gehuisvest is bij NEN. NEN faciliteert het normalisatieproces en beheert ruim 31.000 normen, o.a. voor de validatie van microbiologische testen en de normen voor microbiologische analyses. Deze lezing geeft antwoord op de vraag hoe het proces verloopt om tot de validatie van een microbiologische testkit of analysetechnologie te komen, wat hierbij belangrijke stappen zijn en hoe u als eindgebruiker kunt zien dat er sprake is van een gevalideerde methode.

 

16.30 – 17.00 uur: afsluitende borrel en Kennismarkt “Meet the Expert”

 

Tuesday the 28th.