-->

Virussen in Voeding

Symposium virussen in voeding

 

Op 2 november 2017 organiseert de stichting FoodMicro in hotel de Bitsche Hoek in de Bilt het symposium “Virussen in voeding”.


Het risico op contaminatie van voedsel met virussen is een groot probleem voor de voedingsindustrie. Zo worden in Nederland jaarlijks zo’n 800.000 mensen ziek van norovirussen. Andere bekende voedselvirussen zijn Hepatitis A en E en rotavirussen. Deze virussen zijn zeer besmettelijk zodat de gevolgen van een voedselvergiftiging, ook vanwege besmetting via mens-op-mens contact daarna, enorm kunnen zijn. Voorbeelden van cases in o.a. verzorgingshuizen, cruiseschepen en kinderdagverblijven zijn talrijk.

De rol van virussen bij het optreden van voedselinfecties wordt steeds duidelijker. Voedsel kan besmet raken doordat het bereid wordt door mensen die het virus bij zich dragen of door contact met besmet water (bv. schaal- en schelpdieren, (rauwe) groente en fruit). Het grote verschil met bacteriën en schimmels is dat virussen niet groeien in voeding maar pas in het lichaam uitgroeien. Dat maakt detectie bijzonder lastig, zeker omdat ophoping zoals gangbaar voor bv. pathogene bacteriën onmogelijk is.

Tijdens dit themasymposium krijgt u inzicht in de problematiek van deze virussen in relatie tot levensmiddelen. In welke levensmiddelen komen ze voor? Zijn ze detecteerbaar? Hoe is contaminatie d.m.v. goede hygiëne en desinfectie te voorkomen?

We zijn momenteel bezig met de voorbereidingen van dit symposium. We verwachten ons programma binnen enkele maanden gereed te hebben maar staan open voor suggesties voor presentaties.

De inschrijfkosten bedragen € 325,- p.p. inclusief, lunch, koffie, drankjes, hapjes en een borrel na afloop. Bij aanmelding vóór 1 september 2017 geldt een vroegboekkorting van € 50,- p.p. en betaalt u dus € 275,- p.p. Gepensioneerden zijn bij de Stichting Food Micro van harte welkom en kunnen intekenen tegen een gereduceerd tarief van € 65,- p.p.

 


Programma (let op, wijzigingen kunnen ontstaan en deze worden hier doorgegeven)

 

09.00 - 09.30 uur:  Ontvangst en registratie


09.30 - 09.40 uur:  Jacques Stark; voorzitter Stichting Food Micro

Opening door de dagvoorzitter

 

09.40 - 10.20 uur:  Marion Koopmans; Erasmus MC, Rotterdam (NL)

Openingslezing: De wereld van de virologie, met een focus op bedreigingen voor voedselveiligheid.

Virussen zijn een van de meest voorkomende oorzaken van ziekte bij mens en dier. Virale luchtweginfecties, diarree en braken zijn wereldwijd nog steeds belangrijke oorzaken van ziekte en sterfte. Daarnaast worden we in toenemende mate geconfronteerd met infecties die uit de dierenwereld opduiken en tot ziekte uitbraken leiden. Verspreiding via voedsel en water treedt op als besmetting plaatsvindt aan de bron of bij bereiding van voedsel dat daarna niet wordt verhit. Schaalvergroting van voedselproductie en globalisering van de voedselmarkt vergroten de kans op grotere uitbraken of blootstelling aan virussen die in Nederland niet voorkomen. Deze inleiding dient als introductie van het onderwerp van dit symposium.

 

10.20 - 11.00 uur:  Willemijn Lodder; RIVM, Bilthoven (NL)

Keynote lezing: Detectie, bronnen en decontaminatie van virussen in voedsel.

Voedseloverdraagbare virusinfecties worden veroorzaakt door consumptie van voedsel dat fecaal verontreinigd of onvoldoende behandeld is. Bronnen van fecale verontreiniging zijn divers: direct door humane of animale fecaliën of indirect via bijvoorbeeld voedselbewerkers of irrigatiewater. In deze lezing worden de complexiteit van virusdetectie in voedsel, de link naar contaminatiebronnen en de effectiviteit van procedures om potentiële contaminatie te reduceren verder toegelicht.

 

11.00 - 11.30 uur: Koffiepauze

 

11.30 - 12.00 uur: Dan Li; Gent Universiteit, Gent (B)

Lezing: Virus binding eigenschappen en virus persistentie in levensmiddelen.

Hechting aan een specifieke receptor is meestal de eerste stap in het proces van een virusinfectie. Aan de andere kant binden foodborne virussen juist aspecifiek aan een brede range aan componenten die in een levensmiddel aanwezig zijn. Tijdens deze lezing krijgt u inzicht in deze bindingseigenschappen van foodborne virussen en wordt ingegaan op de daarmee samenhangende persistentie van virussen in levensmiddelen.

 

12.00 - 12.30 uur: Ingeborg Boxman; NVWA (Laboratorium voor Voeder- en Voedselveiligheid), Wageningen (NL)

Lezing: Onderzoek naar voedsel-overdraagbare virussen op de Nederlandse markt.

De NVWA heeft t.b.v. de  voedselveiligheid in Nederland proactief en reactief onderzoek uitgevoerd naar relevante voedselvirussen zoals het norovirus en de hepatitis A en E virussen in voedsel- en omgevingsmonsters. Tijdens deze presentatie worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Daarbij wordt ook ingegaan op ontwikkelingen en trends.

 

12.30 - 13.30 uur:  Lunch

 

13.30 - 14.00 uur: Mirjam van der Sluijs; Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), Deventer (NL)

Lezing: Virussen in vee – hoe testen we dat en wat doen we ermee?

Virussen spelen bij landbouwhuisdieren -net als bij mensen- een belangrijke rol als ziekteverwekkers. Een groot verschil tussen dieren en mensen is dat er voor dieren bepaalde virusziekten zijn waarvan we willen weten of ze in onze veestapel aanwezig zijn. Daarom worden onze landbouwhuisdieren gecontroleerd op de aanwezigheid van verschillende virusziekten.  In de lezing komen de verschillende soorten virale diagnostiek aan bod en de manier waarop ze in de veterinaire praktijk worden toegepast. 

 

14.00 - 14.30 uur: Lourens Heres; Sonac, Son (NL)

Lezing: Risico’s van Hepatitis E virus in vlees(producten).

Er lijkt een toename te zijn van humane Hepatitis E gevallen. Dit roept de vraag op wat de bijdrage van vlees en vleeswaren met ingrediënten van varkensherkomst is. Enkele resultaten van een kwantitatieve risicobeoordeling worden gepresenteerd. De resultaten geven inzicht in de relatieve risico’s van verschillende vleesproductsoorten en hoe deze risico’s in de praktijk kunnen worden beheerst.

 

14.30 - 15.00:  Theepauze

 

15.00 - 15.30 uur: Wieke van der Vossen; Voedingscentrum, Den Haag (NL)

Lezing: Wat kan de consument doen om een virusinfectie te voorkomen?

Naast algemene begrippen over de sterilisatie van conserven, Het Voedingscentrum geeft voorlichting aan consumenten om voedselinfecties te voorkomen. Maar zijn deze adviezen universeel en ook geldig voor virussen? Zijn er specifieke groepen waarbij de voorlichting anders moet zijn? Tijdens deze lezing zal ingegaan worden op de voorlichting richting de consument over virussen maar ook over de dilemma's wanneer een advies specifiek moet worden.

 

15.30 - 16.00 uur: Adalberto Costessi; Baseclear, Leiden (NL)

 

Lezing: Next-generation sequencing voor detectie en karakterisatie van virussen: heden en toekomst.

Next-generation sequencing (NGS) heeft de laatste jaren een significante bijdrage geleverd aan de analyse en karakterisering van virussen. BaseClear heeft generieke protocollen ontwikkeld om complete genomen van zowel DNA als RNA virussen te analyseren zonder voorafgaande kennis over de aanwezige virussen. In een vergelijkingsexperiment bleek de NGS methode zelfs gevoeliger dan een gevalideerde qPCR assay. In deze lezing wordt een aantal voorbeelden van projecten gepresenteerd. Verder wordt de veelbelovende technologie van Nanopore sequencing met real-time analyses en lange sequenties besproken.

 

 

16.00 – 17.00 uur: Afsluitende borrel

 

Locatie

Het symposium wordt gehouden in Hotel De Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1, 3732 HM, De Bilt.

 

Friday the 24th.