Symposium Food Diagnostica & Voedselveiligheid

“Trends en ontwikkelingen”

 

Op donderdag 1 december 2022 organiseert de Stichting Food Micro in Hotel De Biltsche Hoek in De Bilt een symposium over diagnostica in relatie tot voedselveiligheid. Tijdens dit symposium worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van detectiemethoden van micro-organismen besproken. Maar er wordt ook stilgestaan bij andere ontwikkelingen zoals data-analyse en hoe maximale residulimieten (MRL’s) worden vastgesteld indien detectieniveaus van de analysetechnieken steeds beter worden.

Zoals altijd bieden onze Nederlandstalige symposia voldoende ruimte voor discussie en zal daar in het programma rekening mee worden gehouden. Het symposium is bedoeld voor een ieder die betrokken is bij de ontwikkeling en productie van levensmiddelen of ingrediënten zoals QA managers, productiemedewerkers, productontwikkelaars, microbiologen, wetenschappers/laboranten van microbiologische laboratoria, functionarissen kwaliteitszorg en risicomanagers alsmede voor managers, beleidsmedewerkers, toezichthouders en docenten die zich richten op microbiologische veiligheid in de productieomgeving.

Deelname-informatie
Tot 15 oktober is er een vroegboekkorting en bedragen de inschrijfkosten € 275,- p.p. inclusief lunch, koffie/thee, versnaperingen, hapjes, borrel en symposiumboek. De kosten voor registratie na 15 oktober zijn € 325,- p.p. Gepensioneerden zijn bij de Stichting Food Micro van harte welkom en kunnen intekenen tegen een gereduceerd tarief van € 65,- p.p. Wij zien u graag op 1 december 2022 in De Bilt. Onze vorige symposia waren snel volgeboekt, dus wees er op tijd bij om teleurstelling te voorkomen! Mocht het symposium onverhoopt vanwege corona beperkingen niet door kunnen gaan dan restitueren wij vanzelfsprekend het inschrijfgeld.


Programma

 

09.00–09.30: Ontvangst en registratie

09.30–09.40: Welkom door Jacques Stark (voorzitter stichting Food Micro)

 

09.40–10.20 uur: Aart van Amerongen (WUR, Wageningen, NL)

Openingslezing: Verbeterde Point-of-Need diagnostica - bruikbaar in de levensmiddelenindustrie?

Tijdens deze inleidende lezing krijgt u inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van de zogenaamde point-of-need diagnostica. Daarbij zal o.a. worden ingegaan op de gevoeligheidswinst door het toepassen van fluorescente labels, multi-analiet microarrays, specifieke gen-detectie, laterale flow tests readers met multi-spectrale sensoren en het draadloos versturen van data naar smartphones of tablets.

 

10.20–10.50 uur: Anneke van der Linde (HAI, Zwijndrecht, NL)

Lezing: Data-analyse en voedselveiligheid.

Data-analyse is een krachtige en belangrijke tool voor de levensmiddelenindustrie. Met data-analyse is het mogelijk om meer informatie uit bestaande data te halen. Daarbij kunnen trends en ontwikkelingen vroegtijdig worden waargenomen. Dat is zeker voor voedselveiligheidsvraagstukken van belang. Tijdens deze lezing krijgt u aan de hand van enkele voorbeelden uit de praktijk inzicht in het nut van data-analyse voor voedselveiligheid.

 

Koffiepauze  

 

11.30–12.00 uur: Andreja Rajkovic (chair ICFMH & UGent, Gent, B)

Lezing: De invloed van micro- en nanoplastics op microbiële voedselveiligheid.

Samenvatting volgt.

 

12.00–12.30 uur: Hans Cruijsen (Royal FrieslandCampina, Amersfoort, NL)

Lezing: Vaststellen MRL’s: op basis van toxicologie of op basis van de meest gevoelige analyse?

Wettelijke limieten (MRL’s) van pathogene bacteriën en chemische contaminanten horen gebaseerd te zijn op toxicologische data. We zien echter steeds vaker dat detectieniveaus van beschikbare analysetechnologie bepalend lijken te zijn. Tijdens deze lezing wordt hierop ingegaan en wordt aan de hand van een aantal voorbeelden geïllustreerd welke problemen het in de praktijk kan opleveren wanneer producenten van levensmiddelen hier plotseling mee worden geconfronteerd.

 

Lunch

 

13.30–14.00 uur: Greetje Castelijn (Wageningen Food Safety Research, Wageningen, NL)

Lezing: Toepassingen van genomics in voedselveiligheidsmonitoring bij WFSR.

Wageningen Food Safety Research (WFSR) voert analyses uit voor het voedselmonitoringprogramma van de NVWA. Hieruit worden isolaten van voedselpathogenen en resistente bacteriën verkregen die om de serotypes en resistentiegenen te verkrijgen verder worden gekarakteriseerd m.b.v. Whole Genome Sequencing. De WGS-data worden gebruikt om terugkerende, hardnekkige besmettingen van voedsel met dezelfde stam op te sporen. Bovendien worden WGS-data gedeeld tussen RIVM en WFSR voor bronopsporing van humane infecties. De opsporingsdata worden door de NVWA gebruikt voor vervolgacties. Daarnaast worden de gegevens ook gebruikt voor bronattributie en identificatie en karakterisering van risicofactoren (resistentie- en virulentiegenen. Naast WGS onderzoekt WFSR ook de toepassing van holistische genomics-technieken (metagenomics) voor monitoring van voedsel- en productieomgevingen.

 

14.00–14.30 uur: Antonina Constantine (Eurofins, Heerenveen, NL)

Lezing: De nieuwste ontwikkelingen in Whole Genome Sequencing (WGS) en metagenomics.

Tijdens deze presentatie krijgt u inzicht in het gebruik van Whole Genome Sequencing en het gebruik van deze technologie bij het opsporen van pathogenen. WGC wordt steeds meer geaccepteerd als een uitstekende technologie om dieper in de bronnen van verontreinigingen te duiken. Eurofins onderzoekt ook hoe deze technologie kan worden gebruikt in combinatie met een digitale tool om de resultaten in de loop van de tijd te bepalen om zo meerdere gebeurtenissen te visualiseren en te begrijpen.

 

Koffie/thee pauze

 

15.00–15.30 uur: Jos Houbraken (Westerdijk Institute, Utrecht, NL)

Lezing: Detectie en identificatie van schimmels.

Schimmels kunnen bederf in levensmiddelen veroorzaken. Bij isolatie is het belangrijk dat de juiste methoden worden toegepast. De huidige ISO norm, waarin een onderscheid op basis van wateractiviteit wordt gemaakt, wordt gereviseerd. Daarnaast is vaak een snelle en accurate identificatie is vereist. Zowel de klassieke methoden (isolatie op voedingsbodems, fenotypische identificatie) en moderne technieken (metabarcoding, qPCR, MALDI-TOF) zijn beschikbaar voor het karakteriseren van de mycobiota van levensmiddelen. Tijdens de presentatie zullen de voor- en nadelen van deze technieken worden gegeven. 

 

15.30–16.00 uur: Adriaan Vermunt (Normec Groen Agro Control, Delfgauw, NL)

Lezing: Detectie van plantpathogenen in voedsel

Micro-organismen die plantenziekten veroorzaken, kunnen ook terecht komen in plantaardige producten, zoals AGF, granen, noten en pinda’s. Plantpathogenen kunnen na-oogst ziekten veroorzaken, zoals schimmelpluis en rot. Daarnaast kunnen er een aantal voor de mens schadelijke stoffen uitscheiden, zoals mycotoxines. Als plantaardige producten met plantenziekten verwerkt worden in voedingsmiddelen, kan dat ook nadelige gevolgen hebben voor de voedselveiligheid. Tijdens deze lezing zullen voorbeelden van plantpathogenen gepresenteerd worden, die schadelijk zijn als ze in voedsel terecht komen. Tevens zal de detectie hiervan besproken worden.