Tabletten met Aspergillus uitgelegd op DG18
Cephalotrichum op malt extract agar
Luchtmonster genomen in woning op DG18
Tatoeage vloeistof uitgeplaat op malt extract agar

“detectie van schimmels, bacteriën en virussen”

Symposiumverslag door Jacques Stark (voorzitter Stichting Food Micro)


Op 5 februari 2015 organiseerde de Stichting Food Micro het Food Diagnostica Event. Naast een symposiumgedeelte bestond het Event uit een kennismarkt “Meet the Expert” waar kennisinstituten (CBS, RIKILT, Wageningen Universiteit, TNO) en bedrijven (Applied Maths, BaseClear, ELITech, QAssurance, VWR) workshops hielden en beschikbaar waren voor vragen. Het Event was volgeboekt; er waren opvallende veel deelnemers uit het bedrijfsleven maar tot ons genoegen was ook het onderwijs goed vertegenwoordigd.

Uit de evaluatie bleek dat het Event aan de verwachtingen van de bezoekers voldeed: 85% van de mensen was volledig tot redelijk tevreden; 15 % was redelijk tot gedeeltelijk tevreden; niemand was ontevreden. Men was vooral zeer ingenomen met het initiatief om de Kennismarkt “Meet the Expert” te organiseren; zowel bezoekers als standhouders beleefden een waardevolle en nuttige middag. Diverse suggesties welke met de enquête gedaan zijn hebben wij besproken en nemen we mee bij de organisatie van onze volgende bijeenkomsten.

Het was onze doelstelling om met de keuze van zowel sprekers als standhouders een Event te organiseren waarin de praktische kant van diagnostica in het dagelijks werk zou worden belicht. Heel bewust is daarom niet alleen aandacht besteed aan de zogenaamde “rapid methods” maar ook aan de meer klassieke methoden zoals selectiemedia.

Aart van Amerongen (WUR) opende het symposium met een overzicht van zowel de conventionele methoden als een overzicht van de nieuwe methoden. De meeste ontwikkelingen vinden plaats in de medische diagnostica; veelal volgt de food diagnostica hetgeen hier gebeurt.

Er was op het symposium veel aandacht voor de Next Generation Sequencing; Van Amerogen stipte dit aan in zijn key note lezing; Derek Butler van BaseClear en Jos van der Vossen van TNO gingen dieper op deze materie in. Cees van Elst van QAssurance zette daarna uiteen hoe Real-time Food Management met slimme tools te realiseren is.

Peter van Netten sprak namens Balis Laboratorium; hij deelde zijn brede ervaring over de klassieke microbiologische methoden met het publiek. Van Netten zette uiteen dat het de uitdaging is om het juiste protocol te kiezen. Deugt dit niet, dan is ook de analyse daarna niks waard, welke fancy methode je dan ook gebruikt. Een goede vraagstelling, een goed monstername plan, een juiste monsterverwerking (bijvoorbeeld het homogeniseren) en de keuze voor een geschikt ophopingsmedium zijn essentieel.

In de lezing daarna besprak Jos Houbraken (CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre) de klassieke methoden om schimmels te detecteren. Hij stipte aan dat je vaak met directe microscopie al veel te weten kunt komen. Voor schimmels geldt dat een juiste keuze van het selectieve medium enorm kan uitmaken. CBS kan hierover adviseren en geeft cursussen.

Na de Kennismarkt waren er afsluitende lezingen van Erwin Duizer (RIVM) over detectie van virussen en Theo de Rijk (RIKILT) over detectie van mycotoxines waarmee dit Food Diagnostica Event op een goede manier werd afgesloten.

 

Programma

 

09.00 – 09.40  Ontvangst en registratie

 

09.40 – 09.45 Opening door dagvoorzitter

Jacques Stark, Stichting Food Micro 

 

09.45 – 10.30 Key Note Lezing: Trends en ontwikkelingen op het gebied van food diagnostica

Dr. Aart van Amerongen; Senior Scientist Biomolecular Sensing & Diagnostics, Wageningen Universiteit 

 

10.30 – 11.00 A complete next-generation sequencing based pipeline for metagenomic analysis of food samples, from food sample to data visualisation

Dr. Derek Butler; Director Genome Analysis and Synthetic Biology, BaseClear B.V. Leiden

 

11.00 – 11.30  Koffiepauze

 

11.30 – 12.00 Hoe kunnen Food Diagnostica bijdragen aan Real-time Food Safety 

Ir. Cees van Elst; Senior Food Consultant, QAssurance Barneveld

 

12:00 – 12.30 Het kiezen van een microbiologische test method: slow, rapid of een mix?

Dr. Peter van Netten; Balis Laboratorium namens VWR International

 

12.30 – 13.15 Introductie Kennismarkt “Meet the Expert”

 

    Detectie van schimmels en gisten; selectiemedia en andere technieken die het CBS gebruikt

    Dr. Jos Houbraken; Mycologist, CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre Utrecht.

 

    Toepassing van next generation DNA sequencing voor voedselkwaliteit en –veiligheid

    Dr. Jos van der Vossen; Senior Scientist Microbiology, TNO Zeist 

 

    Bionumerics software: opslag, beheer en analyse van biologische data 

    Dr. Bruno Pot; Director Business Development, Applied Maths NV, St-Martens–Latem (B)

 

    ELITech Group: diagnostica voor microbiologie, immunologie en moleculaire biologie

    Bram Nuiten, Account Manager ELITech Group, Spankeren

 

13.15 – 14.00 Lunch

 

14.00 – 15.30 Interactieve Kennismarkt “Meet the Expert”

Interactieve kennismarkt met mini-workshops en gelegenheid tot het stellen van vragen aan de experts. Deelnemers zijn o.a.: CBS, RIKILT, Wageningen Universiteit, TNO en diverse bedrijven uit het food diagnostica segment, waaronder Applied Maths, BaseClear, ELITech, Qassurance en VWR.

 

15.30 – 16.00 Voedseloverdraagbare virussen: een update 

Dr. Erwin Duizer; Head of Section Enteric Viruses and Food Safety, RIVM Bilthoven

 

16.00 – 16.30 Detectie van mycotoxines

Theo de Rijk; Institute of Food Safety, RIKILT Wageningen UR

 

16.30 – 17.30 Afsluitende borrel op de kennismarkt “Meet the Expert”